Вирішення спорів з страховими компаніями

Вирішення спорів з страховими компаніями.

Вирішення спорів з страховими компаніями

 Підготовка та подання позовної заяви. Представництво та захист Ваших інтересів  в суді 

Найчастіше спори зі страховими компаніями виникають при: відмові страхової компанії у виплаті відшкодування;страхова компанія занизила розмір страхової виплати; страхова компанія  затягує виплати і т.д.

Страхові виплати при ДТП

Страховий ринок регулюється ЗУ “Про страхування”  та ЗУ

“Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”

Досудове вирішення спорів з страховими компаніями:

Представництво  інтересів у страховій компанії.

Проведення переговорів з страховою компанією на досудовому етапі врегулювання спорів.

Підготовка претензій до страхових компаній.

Юридична допомога в організації незалежної експертизи.

Підготовка та збір необхідних документів, проведення переговорів з страховою компанією,оскарження  рішень, дій страхової компанїї в контролюючих органах.

Звернення в моторно-транспортне бюро України. Пришвидшення виплат страхових сум.

Судове вирішення спорів з страховими компаніями.Стягнення  недоотриманих сум.

Подання позову про стягнення невиплачених страхових сум.

Участь у судових засіданнях.

Забезпечення виконання рішення суду. Співпраця з виконавчою службою  щодо виплати страхових сум та відшкодувань.

Згідно ст.1  ЗУ «Про страхування», cтрахування – це вид цивільно-правових відносин щодо  захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання
певних   подій   (страхових   випадків),   визначених    договором
страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів,
що  формуються  шляхом  сплати  фізичними  особами  та  юридичними
особами  страхових  платежів (страхових внесків, страхових премій)
та доходів від розміщення коштів цих фондів.

Відповідно до ч.2 ст.8 Закону України “Про Страхування”, страховий випадок – подія,  передбачена договором страхування
або  законодавством,  яка  відбулася  і  з  настанням якої виникає
обов’язок страховика здійснити виплату страхової суми  (страхового
відшкодування)  страхувальнику,  застрахованій  або  іншій  третій
особі.

Страховою виплатою вважають грошову суму, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку. 

Страховим відшкодуванням — страхову виплату, яка здійснюється страховиком у межах страхової суми за договорами майнового страхування і страхування відповідальності при настанні страхового випадку.

Страховиками  визнаються юридичні особи, які створені у формі акціонерних, повних, 
 командитних товариств або товариств з додатковою  відповідальністю  згідно 
 з Законом  України  "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) з урахуванням особливостей,
 передбачених цим Декретом, для здійснення страхової діяльності в Україні, а також одержали 
 у встановленому порядку ліцензію на здійснення цієї діяльності.
Страхувальниками визнаються юридичні особи та  дієздатні громадяни, які уклали із страховиками
 договори страхування або є страхувальниками відповідно до актів законодавства України.
 Вирішення спорів з страховими компаніями є складним процесом. Оскільки страхова компанія від початку зацікавлена у невиплаті страхових сум,
 і має у своєму арсеналі не одного кваліфікованого юриста, то звичайній людині майже неможливо доказти свою правоту. 
Тому є зміст залучити до цієї справи професійного юриста.
Facebook Pagelike Widget
Види діяльності